da
Jens Andersen,Jan Jaap Rothuizen,Abbas Amanzadeh,Alain Topor,Bengt Karlsson,Benny Lihme,Jørn Eriksen,Karl Bach Jensen,Line Top Abildtrup,Lis Møller,Mette Jensby Mortensen,Pernille Jensen,Peter la Cour

Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse

Avisarme cuando se agregue el libro
Para leer este libro carga un archivo EPUB o FB2 en Bookmate. ¿Cómo puedo cargar un libro?
Recovery har gjort det tydeligt, at sociale omstændigheder og relationelle forhold kan være afgørende for en bedre livskvalitet for selv mangeårige psykiatriske patienter. 
På den baggrund giver et hold af danske, svenske og norske fagfolk et bud på den betydning, som professionelt socialt arbejde inden for socialpsykiatrien, har for mennesker med sindslidelse. Blandt de tilgange, der tages op, er psykosocial behandling, åben Dialog, netværksmøder, anerkendelse, udviklingsstøttende relationer og social responsivitet.
Emnerne i bogen rækker ud over en snæver professionshorisont med bidrag om religion, socialitet og sindslidelse, penges betydning for brud med ensomhed, flerkulturelt gæstebud og etniske minoriteter som omdrejningspunkt for social anerkendelse, medarbejdere i socialpsykiatrien med brugerbaggrund, personligt ombud med mere.
Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse henvender sig til socialpædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter og sosu’er, men er ikke en håndfast metodebog. Det gennemgående er betoningen af personlig faglighed og professionel dømmekraft, hvor brugeren/borgeren med brug for hjælp altid sættes før metoden.
Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse er en stærkt revideret og omarbejdet udgave af Invitation til socialpsykiatri, der første gang udkom i 2008.
Este libro no está disponible por el momento.
426 páginas impresas
Publicación original
2015

Opiniones

¿Qué te pareció el libro?

Inicia sesión o regístrate
fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos (no más de 5 por vez)