bookmate game

Rayo Verde Editorial

Rayo Verde Editorial
118Libros42Seguidores
Desde el inicio de este proyecto nos hemos preguntado por qué queríamos editar libros. La respuesta es que queremos dar más espacio a obras inquisitivas, comprometidas, audaces, inconformistas y exigentes en las librerías y en las bibliotecas. Nos gustaría que nuestros libros contribuyesen a que nuestra sociedad estuviera formada cada vez por más personas interesadas en ser actores y no sólo espectadores de su tiempo.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Una anàlisi implacable de la migració com un dels pilars de la governança global i com un factor determinant en la creació de classes marcades pel gènere i la raça.

  Harsha Walia defuig les explicacions simplistes de les crisis dels migrants i els refugiats i ens les mostra com a conseqüències inevitables de la conquesta capitalista i, alhora, de l'empobriment mundial derivat del canvi climàtic. Frontera i llei explora les diverses lògiques de la gestió de les fronteres: desplacen, immobilitzen, criminalitzen, exploten i expulsen migrants i refugiats. L'autora esclareix com les fronteres no tan sols divideixen la classe treballadora internacional sinó que, a més, consoliden les elits, la classe governant, i els règims nacionalistes i racistes.

  Walia posa al descobert la intencionalitat de les mecàniques brutals de les fronteres, amb la dissecció de la inhumana política de gestió de fronteres nord-americana, de les fronteres externalitzades i colonials de l'Europa fortalesa i l'Àustralia blanca o de les migracions del Golf Àrab i Canadà per a la regulació ciutadana i les polítiques de control laboral.

  Una lectura esclaridora en aquests temps de guerra, desigualtat, canvi climàtic i crisi sanitària mundial. Frontera i llei és una crida inequívoca a la revolució.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  La recerca del pensament lliure és una activitat constant. A Ensenyar pensament crític, hooks considera l'aprenentatge com el primer espai per defensar la diversitat, la igualtat i, en definitiva, la democràcia.

  Si l'ensenyament és l'espai on desenvolupar el pensament crític, i l'aprenentatge és una activitat que dura tota una vida, aquest llibre aborda alguns dels problemes més urgents que hem d'afrontar avui en dia dintre i fora de l'aula. Ensenyar pensament crític és un llibre imprescindible per a qualsevol persona que vegi l'educació com a pràctica de la llibertat.

  A més de ser un manual per trobar eines atrevides amb què enfocar l'ensenyament, també prova de capgirar-ho tot, fins i tot a nosaltres mateixos. Hooks qüestiona com hem après fins ara, qüestiona els referents i qüestiona el complex equilibri que ens permet ensenyar, valorar i aprendre a partir d'obres escrites per autors racistes i sexistes, entre d'altres.

  Amb aquesta obra intel·lectual, provocadora i alegre l'autora celebra i reivindica el poder del pensament crític. Sens dubte, proposa un canvi de paradigma en l'educació, l'aprenentatge i la transformació social.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  La búsqueda del pensamiento libre es una actividad constante. En Enseñar pensamiento crítico, hooks considera el aprendizaje el primer espacio para defender la diversidad, la igualdad y, en definitiva, la democracia. Si la enseñanza es el espacio donde desarrollar el pensamiento crítico, y el aprendizaje es una actividad que dura toda una vida, este libro aborda algunos de los problemas más urgentes que debemos enfrentar hoy en día dentro y fuera del aula. Enseñar pensamiento crítico es un libro imprescindible para cualquier persona que vea la educación como práctica de la libertad. Además de ser un manual para encontrar herramientas atrevidas con las que enfocar la enseñanza, también intenta cambiarlo todo, incluso a nosotros mismos. Hooks cuestiona cómo hemos aprendido hasta ahora, cuestiona los referentes y cuestiona el complejo equilibrio que nos permite enseñar, valorar y aprender a partir de obras escritas por autores racistas y sexistas, entre otros.

  Con esta obra intelectual, provocadora y alegre la autora celebra y reivindica el poder del pensamiento crítico. Sin duda, propone un cambio de paradigma en la educación, el aprendizaje y la transformación social.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Jean-Baptiste Clamence és un complet egoista. Un home enamorat d'ell mateix. Fins que un esdeveniment capgira la seva vida: un vespre, tornant a casa, Jean-Baptiste passa per un pont des d'on presencia com una noia es llança a l'aigua. Ell no fa res per ajudar-la. Des d'aquest moment, la sensació de culpa augmenta fins a convertir-se en una obsessió. L'incident l'ha abocat a plantejar-se tota la seva existència, que ara jutja com a inútil i pretenciosa. Ja no aguanta més. Una nit, confessa la seva història en un bar d'Amsterdam…
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Art (in)útil reflexiona al voltant de la idea d'artista emergent i institució cultural com a ens legitimador. El contingut d'aquest marc només és la punta de l'iceberg sobre la mediatització cultural entre art, artista i institució, però serveix per entendre com s'inicia l'artista en un circuit i quins mecanismes es fan servir per absorbir-lo. Així és com s'allunya l'art de ser una eina política crítica de pensament, i es converteix en producció i, per tant, en un producte més del context postfordista.

  A partir del canvi de paradigma sobre la idea d'exposició amb l'objectiu de donar visibilitat a obres —una visibilitat necessària perquè arribin a ser art—, Daniel Gasol es pregunta si l'artista s'adapta a la producció institucional que s'entén com a art. L'autor també valora si, per contra, és l'exposició institucional la que dota el treball d'una importància hipotètica, amb la conseqüència indirecta de generar legítimament creacions confrontants de semblança formal i conceptual.

  Gasol explora l'existència de diversos tipus de creació o contextos que projecten què ha de ser art, així com sobre què considerem art emergent o obra expositiva. També qüestiona les institucions adients per exhibir produccions artístiques, i com el sistema del capital i laboral afecta la creació i l'exposició d'art.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Arte (in)útil reflexiona en torno a la idea de artista emergente e institución cultural como ente legitimador. El contenido de este marco solo es la punta del iceberg sobre la mediatización cultural entre arte, artista e institución, pero sirve para entender cómo se inicia el artista en un circuito y qué mecanismos se utilizan para absorberlo. Así es cómo se aleja el arte de ser una herramienta política crítica de pensamiento, y se convierte en producción y, por tanto, en un producto más del contexto posfordista.

  A partir del cambio de paradigma sobre la idea de exposición con el objetivo de dar visibilidad a obras —una visibilidad necesaria para que lleguen a ser arte—, Daniel Gasol se pregunta si el artista se adapta a la producción institucional que se entiende como arte. El autor también valora si, por el contrario, es la exposición institucional la que dota al trabajo de una importancia hipotética, con la consecuencia indirecta de generar legítimamente creaciones colindantes de semejanza formal y conceptual.

  Gasol explora la existencia de diversos tipos de creación o contextos que proyectan qué debe ser arte, así como sobre qué consideramos arte emergente o obra expositiva. También cuestiona las instituciones adecuadas para exhibir producciones artísticas, y cómo el sistema del capital y laboral afecta a la creación y la exposición de arte.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Romper la tierra expone las mentiras del mundo rural y reflexiona sobre la percepción engañosa que tenemos de nuestro entorno. A través de varios capítulos, y en un formato inspirado en el manifiesto, Dunyó estimula al lector a repensar cómo nos relacionamos con el tiempo, la tierra y lo que producimos. El autor analiza también nuestras formas de consumo y el vínculo con nuestro estilo de vida, mientras rechaza la sobreexplotación, la prisa y la violencia contra la naturaleza y contra nosotros mismos.

  Con un lenguaje evocador y poético, pero a la vez con un estilo provocador y sin complejos, nos hace replantear las prioridades para combatir los discursos de la lógica del capitalismo.

  Es una obra imprescindible para conocer y entender aspectos entorno a la diversidad, el equilibrio y la sostenibilidad que nos hará cuestionar nuestras propias dinámicas y pasar a la acción.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Estripar la terra exposa les mentides del món rural i fa una reflexió de la percepció enganyosa que tenim del nostre entorn. A través de diversos capítols, i en un format inspirat en el manifest, Dunyó estimula el lector a repensar com ens relacionem amb el temps, la terra i el que hi produïm. L'autor analitza també les nostres formes de consum i el vincle amb el nostre estil de vida, mentre rebutja la sobreexplotació, la pressa i la violència contra la natura i contra nosaltres mateixos.

  Amb un llenguatge evocador i poètic, però alhora amb un estil provocador i sense complexos, ens fa replantejar les prioritats per combatre els discursos de la lògica del capitalisme.

  És una obra imprescindible per conèixer i entendre aspectes al voltant de la diversitat, l'equilibri i la sostenibilitat que ens farà qüestionar les nostres pròpies dinàmiques i passar a l'acció.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Una científica està tancada en un laboratori obsessionada per trobar la fórmula definitiva del producte que ha sotmès a la societat: unes pastilles que contenen experiències humanes per sentir emocions i vivències alienes. La societat de consum, incapaç de crear o produir, ha trencat el mecanisme que la feia funcionar. L'home ha substituït la seva capacitat d'imaginar, cooperar i compartir per una set egoista i insaciable a la recerca d'una experiència superior. El culte del jo es reflecteix també en el cos, en la possibilitat de canviar qualsevol part d'un mateix, i deixar de ser per aparentar ser. L'obstinació de viure les vides dels altres provoca l'efecte contrari; l'altre ja no existeix, ja no importa. El lector serà propulsat cap al buit d'una existència que gira al voltant de l'individu i de les aparences, on trobarà les hipocresies i contradiccions del seu temps.
  Un món on veurem les conseqüències de les notícies falses i d'uns mitjans de comunicació servils amb el poder, on l'home no necessita d'amenaces externes perquè és el seu propi pitjor enemic.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Guanyadora del Whitbread Award i finalista del Man Booker Prize, L'accidental és l'espectacular novel·la que Ali Smith escriu sobre una nena de 12 anys, la seva família i els seus secrets.

  Una família s'instal·la a una casa de camp a Norfolk durant tres mesos perquè la dona i mare de la família pugui acabar la seva nova obra. Després arriba l'Amber, una dona de qui no saben res però que modifica les seves rutines i la seva realitat. L'Amber oferirà noves perspectives sobre les seves vides i els seus secrets però… Qui és ella? A qui han obert la porta de casa seva?

  Atrevidament intel·ligent i escrita amb una irresistible aroma de lirisme i saviesa, L'accidental explora la naturalesa de la veritat, el paper i la necessitat dels canvis i el transformador poder de saber explicar històries.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Aquest llibre és una novel·la sobre la infància i els records, un meravellós text que ens farà viatjar en el temps i en l'espai mitjançant petites diapositives endreçades amb cura.

  Les vivències són tan exquisides que serà fàcil sentir les emocions de la protagonista, des dels seus genolls pelats recoberts de pols i sang fins a aquella sensació de pèrdua que sentíem quan ens acomiadàvem del nostre darrer dia de vacances; també viatjarem a una Barcelona on al Park Güell hi jugaven els nens fent volar estels al turó de les Tres Creus, i on podíem agafar el tramvia trenta-nou per baixar de la Plaça Rovira a la Barceloneta.

  Ens trobarem amb els jocs amb les lletres de la sopa, els mareigs quan viatjàvem en cotxe, baixar al pati en fila índia o aquella insistència estranya dels adults en una frase que no sabíem massa bé què significava: «Porteu-vos bé!».

  Un viatge a la nostra memòria i a la felicitat de moments aparentment insignificants.
  Només aparentment.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  una expedición al Río de la Plata en el siglo XVI, una tribu captura al grumete del barco, quien pasa allí los siguientes diez años y va convirtiéndose, a lo largo de su estadía, en otro. El grumete recuerda el tiempo junto a los nativos, el ritmo de sus apetitos y su relación con la lengua, y sigue preguntándose por qué fue él, entre toda la tripulación, a quien mantuvieron con vida. «El entenado» es una de las obras más celebradas de Juan José Saer. Coedición digital Laguna Libros — eLibros, derechos solo para Colombia.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Las nubes narra la historia de un joven psiquiatra que, en 1804, conduce a cinco locos hacia una clínica, viajando desde Santa Fe a Buenos Aires. Con él va una caravana de treinta y seis personas: locos, prostitutas, gauchos y una escolta de soldados, que atraviesan la pampa sorteando todo tipo de obstáculos. En esta falsa epopeya, que se desarrolla en el infinito escenario de la llanura ante la mirada científica del joven doctor, Juan José Saer concentra los núcleos básicos de su escritura: sus ideas acerca del tiempo, el espacio, la historia y la poca fiabilidad de los instrumentos con que contamos -conciencia y memoria— para aprehender la realidad.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  En  La ocasión , novela ganadora del Premio Nadal en 1987, Juan José Saer relata la historia de Bianco, un mentalista italiano que, tras sufrir una vergonzosa humillación pública en el París de mediados del siglo XIX, abandona Europa para establecerse en la remota pampa argentina. Allí conocerá a una joven, Gina, con la que se casará, y también trabará amistad con el doctor Garay López. Las pasiones febriles y brumosas entre estos tres personajes nos conducirán por una historia circular, en la que Saer nos permitirá vislumbrar los peligros de la felicidad en un triángulo amoroso de cuya existencia misma nunca llegamos a estar seguros.
  Como en muchas de sus otras obras, lo incognoscible y la frontera entre realidad y delirio vuelven a situarse en el centro de las obsesiones de Saer. Ya desde el inicio contamos con un personaje principal de orígenes inciertos e identidad ambigua, del que lo primero que sabemos es que su nombre, Bianco, no ha sido siempre por el que se ha hecho llamar.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Este libro es una suerte de plano secuencia emocional que va tejiendo lentamente un momento culminante: el asado. Ese ritual quintaesencial de la identidad culinaria argentina se vuelve, en este libro, el hábitat introspectivo de Wenceslao, personaje central que a pesar de estar marcado por la pérdida, sigue adelante. Esta novela se desarrolla entorno a una fiesta de año nuevo en el campo santafesino, y en ella, de la noche a la mañana, están todos los elementos posibles del rito, de la comida y la muerte, desgranados en una prosa casi experimental. Juan José Saer tardó casi una década en terminar esta novela; y no es la primera vez, por cierto, que acude al asado para discurrir sobre la vida.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Davant dels ulls del lector una plaça d'una gran ciutat sense nom i el tramvia que hi circula cobren vida. En aquest escenari minimalista es desenvolupa una història sobre les vides quotidianes i les passions ocultes dels seus residents. Tot el seu món el controla el personal invisible interessat només a maximitzar els beneficis i a infectar, amb un enfocament omnipresent, destructiu i improvisat, expressió de la seva arrogància, els residents i enverinar-ne les emocions. El desdeny posa en acció un mecanisme de violència i exclusió quan la plaça s'omple d'una multitud de refugiats que, sobtadament desposseïts de les seves llars, hi arriben amb el tramvia.
  La visió dels altres com un tot, sense singularitats i desproveïts de qualsevol emoció o empatia, fa possible veure'ls com un conjunt de problemes i molèsties que cal resoldre sense objectivar-ne les possibles carències i dificultats. Tulli realitza un exercici magistral d'escriptura envers la definició de la subjectivitat de la persona i de com s'enfronta als conflictes socials. En la seva literatura es poden percebre influències de José Saramago, Antonio Tabucchi o Paul Auster.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Dorrigo Evans recorda les seves vivències com a presoner dels japonesos en la construcció del Ferrocarril de la Mort durant la Segona Guerra Mundial. Una tasca que europeus i americans havien definit com a impossible i que el Japó vol acomplir per guanyar la guerra i controlar tota Àsia.

  Dorrigo, responsable de la vida de més de mil homes, farà l'impossible per salvar-los del destí gairebé inevitable i acceptarà representar el paper de líder, d'exemple, que tots necessiten però que ell no creu que sigui.

  En unes condicions infrahumanes, es resigna a sobreviure sense amor. Al camp de presoners intenta que els seus homes resisteixin el còlera, la fam i les tortures fins a l'endemà. Acabada la guerra i convertit en heroi, Dorrigo formarà una família i mirarà d'honorar i recordar els seus companys morts, però res d'això no importa si no pot estar amb l'única persona a qui ha estimat de debò.

  Guardonada amb el Man Booker, el premi més important de la literatura en llengua anglesa, aquesta novel·la de Flanagan és una obra mestra de prosa precisa i fluida on l'horror, la bondat, el valor i la mentida creuen les vides dels protagonistes i no sempre en les circumstàncies esperades.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Els bessons Klaas i Kees i el seu germà petit Gerson juguen sovint a “Negre”, un joc en què la regla principal consisteix a no obrir els ulls.
  Un dia, en Gerson perd la visió en un accident de cotxe, i es veurà obligat a jugar a “Negre” la resta de la seva vida.
  Serà capaç d'adaptar-se a la seva nova vida amb l'ajuda del seu gos? La vida també ha canviat considerablement per al seu pare i els seus germans. Però el que no canvia mai és la calidesa de la família. Gerbrand Bakker ens explica aquesta commovedora història a través de tres perspectives diferents, la dels bessons, la d'en Gerson i la del gos.

  Del guanyador del Premi Llibreter 2012 Premi IMPAC 2010 i l'Independent Foreign
  Fiction Prize 2013
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Bessaràbia, 1916. Un jove jueu de la Romania prerevolucionària decideix realitzar una missió
  encomanada pel mateix Trotski.

  La seva aventura el porta a conèixer a Kafka i mal interpretar un aforisme que aquest li lliura en un hilarant episodi que acabarà tenint conseqüències en el moment del cop d'estat a Brasil, el 1964.

  Història, literatura i vida es fusionen en aquesta novel·la gràcies a l'humor, la intel·ligència i l'originalitat de Moacyr Scliar.
  Rayo Verde Editorialagregó un libro a la estanteríaRayo Verde Editorialhace 2 años
  Un escritor relata la visita de su editor a su casa, para trabajar en su nueva obra, y lo que sucedió en esos tres días.

  Con un título que enmarca la historia como si fuera un cuadro, Michael Köhlmeier encuentra el límite entre la vida y la narración de la misma y nos muestra cómo puede decidir un escritor qué debe formar parte de su obra y qué debe pertenecer a su intimidad.

  Un suceso fugaz aunque importante, la lucha por una vida, actúa como catalizador de esta hermosa novela, íntima y conmovedora, evidenciando que las diferencias de carácter de dos personas provocan reacciones antagónicas ante un mismo hecho.
fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos (no más de 5 por vez)