bookmate game

Rosenkilde & Bahnhof

 • Thorkild Ruhe Christensencompartió una citahace 2 años
  indeholdt kopien af et ældre, sort-hvidt foto.
  - Det er jo revet i stykker?
  - Ja
 • Allan Sørensencompartió una citael año pasado
  Men de var alle yderst venlige mod én, og der var ingen, der s
 • Kim Østfeldt-Wittcompartió una citahace 2 años
  satte sig huldsalig til
 • Merete Løkkegaardcompartió una citahace 2 años
  Det var vel kun i sin orden, at det første, som nogen sinde havde føltes rigtigt i mit liv, ville blive det sidste, som viste sig at være forkert.
 • Karen Marie Rahbech Mørkcompartió una citahace 2 años
  – Var den der så?
 • Jens Christian Hejndorfcompartió una citahace 2 años
  Jake gik forbi Nakashima
 • Jens Christian Hejndorfcompartió una citahace 2 años
  Den skingre lyd fra hans mobiltelefon flåede ham ud af søvnen, og med et ryk sad han oprejst. ”Jake Cole,” sagde han automatisk. Han havde stadig sin læderjakke
 • Jens Christian Hejndorfcompartió una citahace 2 años
  Jake tog en dyb
 • holmgaardpostcompartió una citahace 10 meses
  Naar det etiske ses rigtigt, gør det Individet uendelig sikkert i sig selv, naar det ikke ses rigtigt, gør det Individet aldeles usikkert, og jeg kan ikke tænke mig en ulykkeligere eller kvalfuldere Eksistens, end naar et Menneske har faaet Pligten udenfor sig, og dog bestandig vil realisere den.
 • holmgaardpostcompartió una citahace 10 meses
  Naar det etiske ses rigtigt, gør det Individet uendelig sikkert i sig selv, naar det ikke ses rigtigt, gør det Individet aldeles usikkert, og jeg kan ikke tænke mig en ulykkeligere eller kvalfuldere Eksistens, end naar et Menneske har faaet Pligten udenfor sig, og dog bestandig vil realisere den.

  Ser man det etiske udenfor Personligheden og i et udvortes Forhold til denne, saa har man opgivet alt, saa har man fortvivlet. Det etiske som saadant er Fortvivlelse, det etiske er det abstrakte og som saadant uformuende til at frembringe det mindste. Naar man derfor stundom ser Mennesker med en vis redelig Iver slide og slæbe for at realisere det etiske, der som en Skygge bestandigt flygter, saa snart de gribe efter den, saa er det baade komisk og tragisk.

  Det etiske er det almene og saaledes det abstrakte. I sin fuldkomne Abstraktion er derfor det etiske altid forbydende. Saaledes viser det etiske sig som Lov. Saa snart det etiske er befalende, saa har det allerede noget af det æstetiske i sig. Jøderne vare Lovens Folk. De forstode derfor ypperlig de fleste Bud i Moseloven; men det Bud, de ikke synes at have forstaaet, var det Bud, som Kristendommen nærmest knyttede sig til: Du skal elske Gud af dit ganske Hjerte. Dette Bud er heller ikke negativt, er heller ikke abstrakt, det er i højeste Grad positivt og i højeste Grad konkret.
fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos (no más de 5 por vez)