bookmate game

Morten Ramsland

Morten Ramsland er cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Han debuterede som forfatter i 1993 med digtsamlingen Når fuglene driver bort og har siden udgivet romanen Akaciedrømme (1998), succesromanen Hundehoved (2005), som er solgt i hen ved 250.000 eksemplarer og oversat til 20 sprog, Sumobrødre (2011) og senest Æg, en rammefortælling over 4 middelalderskrøner. Morten Ramsland er desuden forfatter til en række børnebøger, som er samlet i udgivelsen Uhyrlige historier (2017)
vida del autor: 1971 actualidad

Libros

Citas

Søren Nissencompartió una citahace 2 meses
Mens hun gik om­kring i sit nye hjem og ind­imel­lem stand­sede ved køkken­bordet med ud­sig­ten til den nye car­port til den ene si­de og til kravle­gården med mig til den an­den si­de, be­gynd­te dis­se før­ste va­ge for­nem­mel­ser af vre­de og yd­my­gel­se lang­somt at sam­le sig til et stør­re bil­le­de, og en klaus­tro­fo­bisk fornem­melse be­gynd­te at kry­be ind i hen­des krop.
Søren Nissencompartió una citahace 2 meses
Se­nere på som­meren kør­te vi ud til solbær- og kir­se­bær­plan­ta­gerne; så var ti­den in­de for æble­høs­ten, og til sidst tog vi ud i vild­nis­set for at pluk­ke hyl­de­bær og hy­ben.
Søren Nissencompartió una citahace 2 meses
Trangen til at træk­ke mors for­tæl­ling læn­ge­re ind i min his­to­rie har lig­get på lur et stykke tid.

Opiniones

carpediem47305compartió su opiniónhace 5 meses
👍Me gustó

Simon Fonnesbek Højcompartió su opiniónhace 8 meses
👍Me gustó

helleglenncompartió su opiniónel año pasado
👍Me gustó

fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos (no más de 5 por vez)