Samleren

Libros publicados

Audiolibros publicados

Citas

Gert Henrik Olsencompartió una citahace 2 años
Han slukkede stearinlyset med en skarp ekshalation på dets flamme, trak to fyrretræsstole med skesæde hen til kaminstenen, den ene til Stephen med ryggen til forområdets vindue, den anden til sig selv når nødvendigt, knælede ned på det ene knæ, arrangerede på kaminristen et bål af korslagte pinde med harpiksender og diverse kulørte papirer og uregelmæssige polygoner af bedste Abram-kul til enogtyve shilling pr. ton fra Messrs Flower and M’Donalds lager, 14 D’Olier Street, antændte det på tre fremstikkende papirspidser med én strøget luciferfyrstik, hvorved han frigjorde den i brændslet indeholdte potentielle energi og lod dets kul- og brintelementer indgå i fri forening med luftens ilt.
lassejnielsencompartió una citael año pasado
en politiker i fjernsynet der snakker benene af en hest

en glorie over hovedet som krone over ansigtet hvis eneste

last er at det er født sløvere end den skarpeste kniv
Gert Henrik Olsencompartió una citahace 2 años
Universelt estimeres det individs intellekt for meget lidt indsigtsfuldt betræffende hvilke emner end det af dødelige med sapientia begavede holdes for mest profitabelt at studere som er uvidende om det hvorom de i doktrinen lærdeste og til visse på grund af at den høje ånds smykke fortjenende veneration stedse urgerer på når de ved almindelig konsensus affirmerer at en nations velfærd andre omstændigheder i øvrigt lige ved ingen ydre herlighed hævdes mere probat end ved målet på hvor langt skatten af dens omsorg for den sig hastigt formerende kontinuering måtte være progrederet som er arveonder dersom fraværende når lykkeligvis tilstedeværende udgør det visse tegn på den almagtsfulde naturs ufordærvede benefaktion. For hvem er der som har kaperet noget af nogen signifikans uden han er sig bevidst at den ydre herlighed kan være overfladen af en nedadstræbende morastig virkelighed eller tværtimod nogen der er så uoplyst at han ikke forstår at eftersom ingen naturens velgerning kan måle sig med formeringens gaver påhviler det da enhver højst retsindig borger at blive sine ligemænds ekshortator og formaner og at grues ved at hvad i fortiden var af nationen excellent påbegyndt kunne i fremtiden ikke med lignende excellence opnås dersom en immodest vane vil have gradvis transformeret de ærværdige fra forfædre nedarvede sæder til hint hinsides lavpunktet at den til overmål var formastelig som fordristede sig til at rejse sig og erklære at ingen mere odiøs forseelse kan for nogen være end til glemsom forsømmelse at konsignere det samtidige evangeliske løfte og bud som pålagde alle dødelige med spådom om overflod eller mindskelses trussel hin lovpriste gentaget avlende funktion evigt uigenkaldeligt
fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos (no más de 5 por vez)