da
Gratis
Leonora Christina Ulfeldt

Jammers-minde. En egenhændig skiedring of hendes fangenskab i Blaataarn i aarene 1663–1685

339 páginas impresas
¿Ya lo leíste? ¿Qué te pareció?
👍👎

Opiniones

 • Erling Jacobsencompartió su opiniónhace 5 años

  Det er en tysk udgave.

Citas

 • Anastasiacompartió una citahace 3 años
  ieg ingen ledige Tiimer haffuer, [ia?] att en (for andre affskylig) Røtte mig endoc tienner til Tiidskortning.
 • Anastasiacompartió una citahace 3 años
  Ieg saae lenge paa hender, skammede mig offuer henders V-forskammenhed oc offuer den Spott, hun giorde sig selffuer, ellers irrede ded mig ey meere end Hundene derris Bieffen, thi ieg actede begge lige meget[41].
 • Anastasiacompartió una citahace 3 años
  Der wii komme lided bedre frem, saae ieg den bekiente v-dydige Birgitte Vlfelt, som sig glædde[40]. Hun haffde sig paa en Postwogn begiffuet; bag hender saed en Karl til Anseen som en Studenter. Hun kiørte langs Stranden. Der ieg wente mig om til den Siide, stoed hun op i Wognen oc loe aff all sin Mact, høyt skingrende

En las estanterías

fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos (no más de 5 por vez)