da
David Bugge,Peter Aaboe Sørensen

Livtag med den etiske fordring

Avisarme cuando se agregue el libro
Para leer este libro carga un archivo EPUB o FB2 en Bookmate. ¿Cómo puedo cargar un libro?
Der er næppe noget andet dansk teologisk eller filosofisk værk fra nyere tid, der er blevet læst så indgående og i så mange forskellige sammenhænge som Løgstrups 'Den etiske fordring'. Lige fra bogen udkom første gang i 1956, har den været en stadig inspirationskilde for både fagfolk og den bredere offentlighed. Og interessen har på ingen måde været dalende. Fra internationalt hold har så fremtrædende tænkere som Zygmunt Bauman og Alasdair MacIntyre kastet sig over bogen; og i Danmark og de øvrige skandinaviske lande indgår den som pensum på universiteter, seminarier og sygeplejeskoler, ligesom det vrimler med højskolekurser, studiekredse og foredrag herom.

Hensigten med ‘Livtag med den etiske fordring’ er at imødekomme denne store interesse for Løgstrups hovedværk. En række Løgstrupkendere fra ind— og udland med vidt forskellig faglig baggrund behandler hver sit tema fra bogen, således at den tværfaglige åbenhed, der udmærkede Løgstrups tænkning, bibeholdes. En række af bidragene forfølger bestemte temaer, der løber som en rød tråd gennem hele Den etiske fordring. Andre bidrag fokuserer på et bestemt afsnit i Løgstrups bog og sætter det ind i en større kontekst. Endelig giver nogle af bidragene med afsæt i Den etiske fordring et udblik til Løgstrups øvrige forfatterskab.

Bogen indeholder følgende artikler:

— VEJEN TIL DEN ETISKE FORDRING af Kees van Kooten Niekerk
— OM KOMPLEMENTARITETEN MELLEM DEN ETISKE FORDRING OG ALLE PERSONLIGE OG SOCIALE FORDRINGER af Hans Fink
— EFTER LOVEN — DEN ETISKE FORDRING SOM LUTHERSK ETIK af Svend Andersen
— ERKENDELSE OG NÆRVÆR — DIGTNINGENS ROLLE I DEN ETISKE FORDRING af David Bugge
— KUNSTEN AT LYTTE — OM TONENS ETIK HOS K.E. LØGSTRUP af Peter Aaboe Sørensen
— EKSISTENSTEOLOGI OG HUMANISME — OM KONTEKSTEN FOR LØGSTRUPS OPPGJØR MED KIERKEGAARD af Svein Aage Christoffersen
— ”WENN ICH DICH LIEBE, WAS GEHT ES DICH AN?” — FÖRSÖK TILL EN JÄMFÖRELSE MELLAN SIMMEL OCH LØGSTRUP af Carl-Göran Heidegren
— GIVES DER STADIG IKKE EN KRISTEN ETIK? af Ole Jensen
— DEN ETISKE FORDRING — OMSORGENS KJERNEaf Per Nortvedt
— DEN ETISKE FORDRING OG TILLIDEN I ET PÆDAGOGISK PERSPEKTIV af Regner Birkelund
— GENSIDIG ELLER ENSIDIG? — OM LØGSTRUPS ETISKE FORDRING OG DEN DANSKE VELFÆRDSSTATS NORMATIVE GRUNDLAG af Jørn Henrik Petersen & Lis Holm Petersen
— LEVINAS AND LØGSTRUP IN THE GLOBALIZED WORLD OF CONSUMERS af Zygmunt Bauman

«Det er ingenlunde tale om 'Løgstrup-for-dummies', men derimod en samling ambitiøse artikler, der på glimrende vis er udvalgt til at illustrere de mangefacetterede potentialer, der er at finde i værket […] Derfor er Livtag med den etiske fordring også grundlæggende en antologi på højt niveau, og kan klart anbefales som inspiration til livtaget med Løgstrup og Den etiske fordring.»
*****
Nicklas Freisleben Lund, KultuNaut

«Dette livtag med den etiske fordring er på bedste vis med til at holde liv i debatten om Løgstrups hovedværk — også i Danmark.»
Hans Hauge, Jyllandsposten

«Bogen viser, at Løgstrups tænkning er yderst relevant, selv her mere end 25 år efter hans død.»
Kristeligt Dagblad

«en samling ambitiøse artikler, der på glimrende vis er udvalgt til at illustrere de mangefacetterede potentialer, der er at finde i værket.»
KultuNaut
Este libro no está disponible por el momento.
359 páginas impresas
Publicación original
2015

Opiniones

¿Qué te pareció el libro?

Inicia sesión o regístrate
fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos (no más de 5 por vez)